2 6 opacity
 • E-interiör – vi inreder kontor, hotell, hem och offentliga miljöer. Allt från hela konceptinredningar till mindre inredningslösningar.
  Slideshow
 • Låt oss inreda ditt kontor.
  Slideshow
 • Identitetsskapande inredning med stil, design och funktion.
  Slideshow
 • No job is boring as long as you have the right equipment.
  Slideshow

Om oss

För att bestå måste man förändras
– Faith Popcorn

Fler och fler företag inser att inredning och arbetsmiljö är ett konkurrensmedel. Externt kan rätt miljö stärka företagets image, internt kan en välplanerad och fräsch miljö öka både trivseln och effektiviteten bland medarbetarna.

Det här är en av förklaringarna till våra framgångar.

– En annan är vår affärsfilosofi

Vår Affärsfilosofi

I en tid med ett överutbud av produkter och tjänster, priskonkurrens, brist på personal med rätt kompetenser, ökar vikten av mänskliga och identitetsskapande arbetsplatser. Att skapa en mänsklig och identitetsskapande arbetsplats är betydelsefull för företagets konkurrenskraft och förmågan att attrahera rätt personal och kunder.

Vår Vision

Vi skall bli ledande på identitetsskapande arbetsplatsmiljöer som stärker organisationen och företagens identitet.

Våra ledord:
– Engagemang
– God funktion & Design
– Humor & Glädje
– Modernt & Nytänkande

”Det skall alltid vara roligt och utvecklande att arbeta med E-interiör AB.”
– Anna Samuelsson, VD

Vår Historik

I början av 80-talet, närmare bestämt 1984, startades företaget. Placering var då Sisjöns industriområde. Affärsidén var att skapa och leverera profilerande helhetslösningar av inredningar till företag och offentliga miljöer, där den personliga prägeln sattes i centrum i varje projekt, vilket än idag är en av våra utgångspunkter.

1996 flyttades verksamheten till det natursköna och havsnära området Klippans kulturreservat där utställning och kontor är beläget idag. Området kring Klippan och Älvsborgsbron kännetecknas av gamla Carnegie Porterbryggeri och sockerbruket.

Valet av lokal gjordes med kravet att vara i en miljö som är skapande och profilerande med en egen identitet.

Vårt showroom